Telenorhjelpen

Norsk

Slik kommer du i gang med Telenorhjelpen

Siste versjon av Telenorhjelpen er - 3.4.1.57 - Windows 10 build 1703 kompatibel - 12/07/2017
Du kan se hvilken versjon som er installert ved å gå til Hjelp og Om Telenorhjelpen

 1. Hvis du vil oppdatere Telenorhjelpen
 2. Last ned Telenorhjelpen
 3. Velg Kjør eller Lagre fil. Velger du lagre må du deretter åpne filen
 4. Trykk Kjør
 5. Velg språk Norsk/Engelsk, klikk Ok
 6. Klikk Jeg godtar, deretter Neste
 7. Ønsker du en snarvei til Telenors e-postleser, sett hake for Lag
  snarvei på skrivebordet for Telenor e-post
  . Klikk Neste
 8. Klikk Neste under Menyvalg
 9. Klikk Neste, deretter Neste en gang til for å starte Telenorhjelpen
 10. Installasjonen er nå fullført


English

Getting Started with Telenorhjelpen

The latest version of Telenorhjelpen is - 3.4.1.57 - Windows 10 build 1703 compatible - 12/07/2017
You can see which version is installed by going to Help and About Telenorhjelpen

 1. To update Telenorhjelpen
 2. Download Telenorhjelpen
 3. Select Run or Save File. Select save, then open the file
 4. Press Run
 5. Select language Norwegian/English, click Ok
 6. Click I Accept, then Next
 7. Want a shortcut to Telenor's email reader, tick Create
  desktop shortcut for Telenor e-mail
  . Click Next
 8. Click Next under Menu Options
 9. Click Next, then Next again to start Telenorhjelpen
 10. Installation is now complete